ha.nnes.be

ha.nnes.be

adventures in nnes-land

Navigation
Featured

Smart Home

Restart Home Assistant Using Shell

Posted on 2019-08-18.

Restart Home Assistant Using Shell Useful to fix HAss after a crash Open Terminal app (any OS) & connect to HAss with SSH ssh root@tower112.islet.be First check for config errors hassio ha check Processing... Done. Command completed successfully. If config check ^ is OK, then restart HAss service hassio ha restart Processing... Done....

Featured

Web Performance

Installing memcache(d) on Plesk in a multi-PHP environment

Posted on 2017-06-21.

Install dependencies & repos EPEL & IUS yum install epel-release wget https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm sudo rpm -Uvh ius-release*.rpm yum install make gcc plesk56-devel plesk-php70-devel plesk-php71-devel zlib-devel glibc-devel libmemcached-devel Make sure to add plesk??-devel for each PHP version you need...

Featured

Web Performance

Better Pagespeed score on Plesk sites using compression & leveraging browser cache in Apache & Nginx

Posted on 2017-06-17.

Compression In Apache using deflate module To configure compression in Apache, check if the module deflate exists first: httpd -M | grep deflate If this returns the following, the module is available. deflate_module (shared) Then configure it by creating /etc/httpd/conf.d/deflate.conf with this configuration. <IfModule...

Featured

Speechless

Roaming valstrik heruitgevonden door Telenet

Posted on 2016-05-10.

Roaming valstrik heruitgevonden door Telenet “Mogen wij ook nog iets verdienen aan uw zomer?” is de ludieke slogan van de campagne van Scarlet om de roamingkosten vaarwel te zeggen en de draak te steken met zichzelf en het roaming verleden. Bij Telenet maken ze zich nog niet meteen zorgen over inkomstenverlies lijkt me, daar hebben ze...