ha.nnes.be

Speechless

Roaming valstrik heruitgevonden door Telenet

Posted on .

Roaming valstrik heruitgevonden door Telenet

Introduction

Roaming valstrik heruitgevonden door Telenet

“Mogen wij ook nog iets verdienen aan uw zomer?” is de ludieke slogan van de campagne van Scarlet om de roamingkosten vaarwel te zeggen en de draak te steken met zichzelf en het roaming verleden. Bij Telenet maken ze zich nog niet meteen zorgen over inkomstenverlies lijkt me, daar hebben ze namelijk iets achter de hand dat niet om te lachen is: de roaming valstrik van weleer heruitgevonden en vermomd als razendsnel binnenlands 4G. Even erg als de roaming waanzin, die velen zich nog als gisteren kunnen herinneren, maar in een nieuw kleedje waarvoor je niet eens de landsgrens over moet. Deze vast meer lucratieve maar minder grappige adder onder het gras dan Scarlet's “zonnecrème en snorkels”, laat Telenet niet aan zich voorbij gaan en bovenal alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

Telenet hanteert buiten proportie hoge tarieven wanneer je over je inbegrepen mobiele data gaat. Zonder enige waarschuwing in mijn geval, dus zonder het te weten of beseffen, tot de factuur in de bus valt natuurlijk. En de bedragen kunnen gigantisch oplopen!

Telenet rekende me, ruwweg alles samen, voor € 800 extra aan voor meerbruik van binnenlands mobiel internet, in de loop van 2 maanden.

Waarschuwing! Bij langdurige blootstelling aan Telenet pannes kan gebruik van je Telenet mobile hotspot je een dure smartphone kosten

Ik maak af en toe gebruik van de mobile hotspot functie op mijn smartphone om onderweg even met de laptop online te kunnen. Dit gebeurt eerder uitzonderlijk, omdat ik me nooit zo ver buiten "wifi-bereik" bevindt, maar dankzij de vele Internet storingen – ironisch genoeg ook bij Telenet – heb ik de tethering gebruikt gedurende enkele volle dagen om te kunnen werken tijdens de zoveelste storing aan de Telenet kabel-internetverbinding. “Niks aan de hand, we kunnen gewoon werken via de mobile hotspot en dat gaat zelfs snel". "Wat een technologische vooruitgang daar bij Telenet" - zou je op die moment denken.

Zo tikken de 3 GB inbegrepen mobiele data er blijkbaar zeer snel door, maar ongeacht de reden van het verbruik, was nooit in me opgekomen dat me dit een absurde € 800 zou kunnen kosten. Of zeg maar: meer dan de smartphone kost, waar ik een paar jaar mee toekom, op 2 maanden tijd, aan dataverbruik internet – om de juiste soorten fruit met elkaar te vergelijken.

In de voorhistorische tijden van analoge modem en telefoonlijn, waar internet altijd een lopende rekening was, zou je zelfs met veel moeite die grootteorde aan telefoonkosten moeilijk hebben kunnen bij elkaar "inbellen" - en toen was internet nog iets voor de fanatiekeling die er een gepeperde telefoonrekening voor over had.

Het was de boekhouder die me waarschuwde dat hij plots absurd hoge Telenet facturen inboekte. Ikzelf keek die rekeningen van Telenet nooit na, want "er staat toch altijd ongeveer hetzelfde op" en het gaat automatisch van de rekening, telkens ongeveer hetzelfde bedrag. Bovendien zijn Telenet facturen zeer (nodeloos) complex: dus is het niet meteen zinvol om ze er regelmatig ter verduidelijking erop na te lezen, dan kom je van een kale én gefrustreerde reis terug. "Het zal wel kloppen zeker" : zo naïef en vol vertrouwen was ik toen nog, inderdaad!

Exclusief bij Telenet: prehistorische telecom taferelen anno 2016

Dit doet me veel denken aan wat jaren geleden het TV nieuws zelfs soms haalde: verhalen van mensen net terug in Belgenland na de vakantie, die achterover vielen van de gepeperde GSM-rekening, vaak duurder dan de reis waar de financiële kater ontstond.

De operatoren wassen daarbij steevast de handen in onschuld, dus deze onrechtvaardigheid werd terecht aan banden gelegd door de wetgever. De tarieven werden gereguleerd en klanten behoed voor ongewenste uitgaven door het standaard blokkering van verdere uitgaven wanneer een milde grens van extra kosten overschreden wordt.

Alleen een niet mis te verstaan uitdrukkelijk akkoord van de klant om toch verder de rekening te laten oplopen, kan dan verdere uitgaven mogelijk maken. Dit is zo bedoeld, zodat het niet meer mogelijk is om zonder er erg in te hebben, een uit de pan swingende, aantikkende rekening te kunnen bij elkaar bellen, sms-en of surfen aan roaming in het buitenland.

Voor binnenlands meerverbruik buiten je bundel van mobiele data worden net als bij roaming weleer, buiten proportie hoge tarieven, zonder enige vorm van waarschuwing of akkoord, gretig toegepast, alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

Telenet behoedt haar klanten er niet voor, toch in mijn geval niet, en rekent zonder verpinken aan wat vast in de kleine lettertjes zal staan - rechtvaardig of niet en uiteraard omgekeerd evenredig met de grootte van het lettertype.

"Veel", noch "Belachelijk Veel" zit in King of Kong, maar kan Telenet je kosten !

In de Telenet tarieven kan je terugvinden dat in de abonnementskosten van € 45 zijn inbegrepen :

  • 3.000 belminuten,
  • 30.000 sms’jes,
  • last but not least : 3 GB (gigabyte) mobiel internet.

"Wow", dat klinkt best veel, "dat krijg je nooit op" denkt wellicht iedereen dan in koor. En dankzij het extra duwtje van de superlatieven van de reclameslogans: kies tussen "Veel" of "Belachelijk Veel", slaapt elke niet "belachelijk veel" benodigde klant, zoals mezelf, op zijn twee oren en de limieten van je bundel zijn zo het laatste van je zorgen.

Meerverbruik van mobiel internet kost € 0,06 per MB (megabyte), en nu zit ik al aan de behoorlijk "kleine lettertjes" en details die niemand leest, behalve in ieder geval wel wie € 800 extra gefactureerde kosten probeert te verklaren, ditto mezelf! Verder lees ik dat meerverbruik per 10 KB (kilobyte) verrekend wordt.

Voor zover ik mijn rekenmachine nog niet heb boven gehaald klinkt mij dat niet meteen alarmerend. Het klinkt eigenlijk gewoon als een verwaarloosbaar bedrag voor een helemaal onmogelijk aan te voelen eenheid van iets dat "veel" of "belachelijk veel" in het abonnement is inbegrepen. Bovendien wordt er in 3 verschillende eenheden gewerkt, al naargelang het gaat om inbegrepen in de bundel (GB), meerkost nadien (MB) of hoeveel meerverbruik er minstens in één keer wordt aangerekend (KB). Helder? Niet echt. Alarmerend? Evenmin!

Nog steeds niet realiseer ik op dat moment wat de werkelijke kost van het meerverbruik is, en hoe € 0,06 per MB meerverbruik in godsnaam tot een gigantisch som van € 800 kan komen zonder dat ik er erg in heb.

Dus ik reken dan, wat initieel irrelevant leek: € 0,06 per MB, om naar iets wat meer zin houdt: de prijs per GB. Ik weet namelijk dat de bundel 3 GB bevat, dus de meerkost per GB, lijkt me dat meerverbruik-tarief in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.

1 GB (gigabyte), is gelijk aan 1.000 MB (megabyte) en kost dus :

€ 0,06 x 1.000 (MB) = € 60 per GB

In de veronderstelling dat men voor data traffic 1.000 MB per 1 GB zou hanteren, en geen 1.024 MB, wat typisch wél voor memory of data storage het geval is, maar IMHO niet voor netwerk data-traffic. Moest men toch nog, als kers op de taart, zouden het dan maar noemen, 1.024 MB per 1 GB rekenen, zou een GB meerverbruik op € 61,44 komen.

Wablief!?! 1 GB extra kost dus zelfs méér (€ 60) dan het pakket dat 3 GB bevat (€ 45), dit krijg ik zelfs niet aan mijn gezond verstand verkocht!

Zo staat de 3 GB inbegrepen in het abonnement, samen in het rijtje met overvloedig veel belminuten en een zelfs onmogelijk aantal te verzenden sms'jes : het is duidelijk dat kost wat kost de indruk van onuitputbaarheid wordt gewekt.

3 GB mobiele data is helaas in realiteit niet evenredig onuitputbaar als :

  • 3.000 belminuten: waarom wordt dit in minuten uitgedrukt, en niet bv in uren (wat voor iedereen een bevattelijkere eenheid is voor zo'n aantal minuten), behalve om de indruk te versterken dat het abonnement onuitputbaar is?

  • en 30.000 sms’jes: waarom wordt deze ontzettende hoeveelheid sms'jes, mee in dat rijtje gezet, die geen mens vandaag de dag nog zou willen zelfs kunnen verzenden, behalve om de indruk te wekken dat alles evenredig gul is inbegrepen? Waarom sms ZO massaal in het pakket verpakken, zijnde een "melkkoe op rust" die haast alle terrein heeft verloren aan meer actuele text-messaging technologie zoals via WhatsApp, Facebook of Skype, ... dat zijn daarvan maar enkele voorbeelden (die allen mobiele data verbruiken, maar dat geheel terzijde).

    Zo'n massa sms'jes in je bundel is dus voor de meesten in realiteit irrelevant, op misschien een enkele fanatiekeling of dwangneuroot na, die er een sport van maakt of dwangmatig al het waar voor zijn geld werkelijk op gebruikt! Ik kan haast niet anders dan hieruit te concluderen dat dit louter wordt toegevoegd om de bundel te "spicen" en zo mee de loze indruk van "belachelijk veel" te wekken.

De sms kent zo zijn laatste stuiptrekkingen, en wordt bedenklijk ingezet, zelf misbruikt IMHO, als een smakeloze "high-tech" marketing spitsvondigheid. Voor zijn voorbijgestreefde technologische kwaliteiten of wegsmeltende populariteit onder gebruikers, lijkt sms me immers niet op de 2e plaats na belminuten te zijn geselecteerd, met een gulle 30.000 inbegrepen, als eye-catcher van Kong.

In werkelijkheid zorgt deze manier van weergeven tot het creeëren van een geheel onterechte perceptie van onuitputtelijkheid van de bundel in zijn geheel. Data traffic, voor velen de meest relevante, of zelfs enige relevante limiet, is buiten proportie veel minder toegestaan dan de indruk die men creëert.

Maar nog een factor erger nog dan het doelbewust creeëren van een onjuiste perceptie, is het verdoezelen van een killer-tarief voor meerverbruik door het evenwichtsgevoel van prijs versus eenheid, uit te schakelen. Dit gebeurt door een rookgordijn op te trekken door zich uit de drukken in verschillende eenheden van dataverbruik, zodanig dat de minst mogelijk argwaan ontstaat over de werkelijke peperdure kostprijs. Die kostprijs, die behalve in deze contractuele valkuil, door niemand voor een pakket dataverkeer van 1 GB uit vrije wil zou opgehoest worden, kan dus onmogelijk in normale economische wetmatigheden standhouden, en is bijgevolg, allerminst uitgedrukt, absurd.

3 GB mobiele data: "hoort niet in deze opsomming thuis", en is in verhouding miniscuul weinig. Maar deze perceptie heeft niemand omdat het uit de wind gezet wordt door de valselijke gulheid van massaal veel inbegrepen, maar irrelevante diensten. Dit wordt bovendien bewust verwarrend uitgedrukt in verschillende eenheden van dataverbruik, met zachtst uitgedrukt, geen oog op het brengen van een realistisch beeld van de limieten van een abonnement, en welke de niet in te schatten absurd hoge kosten zijn, die bij overschrijding ervan verschuldigd zijn.

Of zou dit alles, toch misschien door een samenloop van omstandigheden, bij de marketing groentjes van Telenet, ongelukkigerwijs tot stand kunnen gekomen zijn? In dat geval zou ik toch meer meegaandheid verwachten van Telenet, voor situaties die zo tot een rekening van € 800 aan zuurverdiende centen leiden. Je hoeft geen jurist te zijn om te beseffen dat Telenet contractueel wellicht "gelijk" heeft en zo zonder enige werkelijke dienstverlening in verhouding tot de woekerprijs van hen daar tegenover, je toch volgens de letter van het contract dit tarief kan worden aangesmeerd, als men bij Telenet de absurdheid van de situatie niet wil inzien. En tot op heden houdt Telenet wel degelijk halstarrig voet bij stuk zonder enige vertoon van begrip, laat staan wil tot redelijkheid.

Mag het iets meer zijn?

Het concept is nochtans vrij eenvoudig, en hanteerde de beenhouwer al toen Telenet nog pampers droeg. Als het meer blijkt dan je gevraagd hebt, dan vraagt men eerst of dat wel ok is, bv als volgt: "Mag het iets meer zijn, meneer?"

Men weet dit toch al toe te passen op roaming, al zal de wet daarvoor wel voor iets tussen zitten. We kunnen dus niet rekenen op dat menselijk gezicht van Telenet, dat hiermee weet om te springen op een menselijke manier, wanneer contractuele onrechtvaardigheid door de mazen van wetgeving kon glippen?

Bovendien heeft niemand een gevoel bij hoeveel van "belachelijk veel" door het onzichtbare 4G gaat, zelfs al zou men consequenter zijn met het gebruik van dataverbruik-eenheden en niet de valselijke indruk wekken van onuitputtelijke limieten. En ironisch genoeg “dankzij” de enorme snelheidsverbetering van mobiel internet de laatste jaren, merk je haast ook geen verschil met het “gewone internet” (het ogenschijnlijk identieke internet waarmee je geen arm of been kwijt kan surfen, n.v.d.r.). Zo blijft je bv. dus al snel te lang op je mobile data tethering, omdat je er niet meer aan denkt het uit te schakelen na een urenlange pannne, mede omdat je het haast niet meer kan onderscheiden van een gewone wifi verbinding.

Dit voorbeeld van gebruik van de tethering, gebruik ik dan alleen zo langdurig, om een Telenet netwerfstoring te overbruggen, erg genoeg. Wanneer je dus je mobile hotspot wat langer gebruikt, bv. tijdens zo'n WHOO-Panne, surf je zonder het te kunnen beseffen probleemloos een torenhoge rekening bij elkaar.

Telenet daarentegen weet wél tot op 10 KB nauwkeurig hoe we ervoor staan. Heeft Telenet dan niet minstens de morele verplichting haar klanten te behoeden? Ze zijn immers degenen die de gepeperde rekening van (zelfs niet eens gebakken) lucht sturen aan de niets vermoedende, slecht/niet geïnformeerde en gedupeerde klant.

Is men bij Telenet van mening dat het de wens is van de meerderheid van de klanten om voor deze enorme kosten te betalen, moest de keuze geboden worden deze al dan niet te nemen? Is dit dan eerder een welgemeende dienstverlening dan wel een gemene streek?

Telenet, kan je voor ons zorgen en op tijd ingrijpen? Hier kunnen probleemloos maandlonen in rook opgaan, dit kan onrechtvaardig veel kosten, of erger, degenen die het al minder breed hebben, zwaar in financiële moeilijkheden brengen.

Dank je Telenet voor snel 4G – een vergiftigd geschenk

Telenet nodigde me uit om telefonisch contact op te nemen om deze situatie te bekijken maar men zegt eigenlijk gewoon “pech, je zal dit toch moeten betalen”. Enige inhoudelijke reactie op de grieven hier omschreven, kon men eigenlijk niet formuleren. Nu begrijp ik waarom men zo nodig telefonisch de situatie wou afhandelen: niets zeggen is inderdaad gemakkelijker dan niets schrijven.

Is er iemand bij Telenet voor rede vatbaar of blijft het bij een ongemotiveerde "nee"? De vragen die ik stel zijn IMHO niet zo gek, en vast ook niet voor de doorsnee Telenet klant, jullie wellicht wél bemind.

There are no comments.

Leave a Reply

View Comments (0) ...
Navigation